Whistleblowerordning hos furnipart  

Hos furnipart værdsætter vi høj forretningsetik, respekt og sikkerhed. For at sikre og vedligeholde vores kunders og offentlighedens tillid til os, har vi etableret denne whistleblowerordning. Som medarbejder eller ekstern interessent kan du anonymt indberette om alvorlige forhold eller hvis du har begrundet mistanke herom. 

Vores dør står altid åben for henvendelser, og vi vil opfordre dig til først og fremmest at kontakte en leder i furnipart. Men hvis du ikke mener, det er en mulighed for dig, så brug endelig denne ordning, hvor alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. 

Du kan indsende oplysninger om kritisable forhold eller indberette handlinger, der er uetiske, ulovlige eller i strid med interne politikker. Ordningen skal bruges til at få forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet til kendskab. 

Ved at skrive til whistleblower@furnipart.com kan du indberette fortroligt og sikkert. Indberetningen varetages af et bestyrelsesmedlem.

Alle henvendelser bliver håndteret fortroligt. Hvis du ønsker 100% anonymitet, vil dette blive respekteret.

Please choose your language

You are about to change language